Lapsed trenni! Toimus Les Mills lastetreeningute treenerite baaskoolitus

25.-27. septembril toimus Tallinnas spordiklubis Fresh Eestis esmakordselt Les Mills Born To Move lastetreeningute treenerite baaskoolitus.

Les Mills Born To Move- enesekindlus ja rõõmu andev liikumine!

Üle 5 miljoni inimese rohkem kui 14000 saalis ja enam kui 80 riigis osaleb igal nädalal Les Mills tunnis. Paljud neist on alustanud tundides käimist, et saavutada treeninguga teatud eesmärke, kuid peale nendeni jõudmist on jätkanud tundides käimist, sest treening toob meie argipäeva palju positiivseid emotsioone ja elamusi.

Les Mills, maailma juhtiv valmis koreograafiaga rühmaliikumise programmide arendaja on seisukohal, et liikumisega tuleb alustada juba väikesest peale. On oluline, et liikumise ja treenimisega seonduks rõõm- sellisel juhul parandab liikumine inimese heaolu ja treening muutub tegevuseks, mida tahetakse teha, millest tuntakse puudust kui see peaks mingil põhjusel vahele jääma. Need põhimõtted on ka lastele suunatud programmi Les Mills Born To Move loomise lähtekohtadeks.

Les Mills Born To Move sisaldab tunde 5 eri vanuserühmale. Kõigi vanuserühmade treeningkavad on loodud põhjalike uuringute alusel ja nende puhul on arvestatud eri vanuses laste arengufaase. Tundide põhiliseks ideeks on pakkuda lastele neid innustavat ja motiveerivat treeningut, mille liikumised on sobivad antud vanuserühma lastele.

2-3 aastased: kõige noorema vanusegrupi lapsed tulevad tundi alati koos lapsevanemaga. Neis tundides tantsitakse ja tehakse liikumis, mis on pärit muinasjutumaailmast. Laulude sõnad, muusika ja liikumised moodustavad liikumisega seotud loo, mille eesmärk on suurendada rühma ühtekuuluvustunnet, tekitada lastele turvaline keskkond, täita nende ootused ja muuta liikumine lõbusaks. Muinasjutud äratavad lastes uudishimu, tänu millele nad soovivad teada saada, mis järgmisena juhtub ja õigesti arvates saavad nad tunda õnnestumise kogemust. Tunnis tehtavad liikumised on lihtsad, kuid need arendavad kehavalitsemist ja tasakaalu. Laulude sõnad on enamasti inglisekeelsed. Kõige nooremate laste tunnid lõppevad lõpupeoga, kus lapsed esitavad õpitud tantse.

4-5 aastased: Suurem osa selle vanuserühma lastest tuleb tundi juba ilma vanemateta, aga kui laps soovib, et isa või ema tunnis osaleks, on see alati lubatud. Tunni liikumised tehakse originaallugude saatel, mis on loodud innustama lapsi liikuma muinasjutumaailmas, tõstma eneseusaldust ja arendama motoorseid võimeid. Tunnid sisaldavad muinaslugude järgi tehtavaid liikumisi, mis arendavad tasakaalu, keskendumisvõimet, rütmitaju ning oskust tõlgendada muusikat.Selles vanuserühmas jätkatakse tantsude kaudu reisi muinasjuttude maagilises maailmas, mis on tulvil fantaasiamänge ja lusti. Laulude sõnad on enamasti inglise keeles. Pärast 10 nädalat kestvat kursust toimub lõpupidu.

6-7 aastased: Selles vanuserühmas tutvutakse laste oskuste tasemele sobivate üldtreeningu liikumistega, mis käivad koos mängude ja lustiga. Liikumised arendavad laste motoorseid võimeid ja tõstavad nende eneseusaldust. Rühma juhendaja on koolitatud varieerima liikumisi vastavalt rühma tasemele, mis tagab laste huvi, tähelepanu ja motivatsiooni säilimise. Tundides toimuv liikumine arendab kehavalitsemist, tasakaalu, koordinatsiooni. Muusikana kasutatakse inglisekeelseid laule, mida lapsed erinevaid liikumisi tehes kaasa laulavad.

8-12 aastased: Selle vanuserühma tundides tehakse juba pisut keerukamaid eelmise vanuserühma puhul nimetatud üldtreeningu liikumisi. Liikumised põhinevad erinevatel tantsustiilidel, võitluskunstidel ja joogal, mis pakub lastele võimaluse arendada oma oskusi liikudes ja mängides 30-40 minuti jooksul. Selle vanuserühma lastel võib tähelepanuvõime väga kergesti nõrgeneda, seepärast on kõik Les Mills Born To Move programmi juhendajad koolitatud liikumisi ja tunni sisu vastavalt olukorrale kohandama. Tundides keskendutakse pigem sellele, kuidas lapsed liikumisi tunnetavad ja milliseks nad neid peavad, mitte nii palju sellele, millised liikumised välja paistavad. See aitab liikumise kaudu tugevdada laste enesekindlust ja motivatsiooni õppida uusi asju.

13-16 aastased: Teismeliste vanuserühmas on liikumise eesmärk ennekõike parandada osalejate enesekindlust ja positiivset minapilti. Tugevdame seda pakkudes osalejatele tantsul, võitluskunstidel ja joogal põhinevate liikumiste kaudu õnnestumise kogemusi, tehes keha keskosa tugevdavaid liikumisi ja tutvudes ka meditatsiooniga. Positiivseid tundeid tugevdab ka tundides kõlav teismelisi kõnetav muusika. Selle taktis koos sõprade ja innustava juhendajaga tehtud harjutused muudavad liikumise samas ka lõbusaks tegevuseks. Oluline on, et kõigis uutes tundides kasutatakse teismelistele meeldivaid uusimaid trende ja muusikat.

Koolituse läbiviija Tia Tynkkynen (Soome) rääkis, et Soomes on populaarne, et lapsed hakkavad liikuma juba üsna varakult. Noori emasid lastega oodatakse spordiklubidesse ja juba alla aastaste lastega tegeletakse seal seni, kuni emad treenivad. Les Mills lastetreeningud on kindlasti heaks motivatsiooniks ka meie noortele emadele, kel siiani puudus ajaline võimalus laste kõrvalt spordiklubi külastada- tekib võimalus liigutada end esialgu koos lapsega või siis lapse treeningu ajal end juba ise kas siis jõusaalis või rühmatreeningus treenida.

Koolitusel osalesid:

Katrin Uusen (Pärnu Active Spa Estonia)

Julia Pokosta (Fresh Gym and Fitness)

Helena Kroon (Fresh Gym and Fitness)

Eve Palm (Fresh Gym and Fitness)

Tekst: Les Mills põhjal Annika Pärtel

Video: Les Mills

Fotod: Annika Pärtel

Leave a comment

Your email address will not be published.


*